– Å få banken med på laget betyr at vi får ressurser til å skape enda mer aktivitet i idrettslaget vårt, sier leder i Skodje Idrettslag Jim Hansen.

Sparebanken Møre og Skodje Idrettslag har inngått en ny tre års avtale. Avtalen innebærer at banken blir hovedsamarbeidspartner, og dermed en aktiv bidragsyter for å opprettholde og utvikle idrettslaget.
-Vi støtter klubber, lag og organisasjoner som favner bredt og gir et godt aktivitetstilbud i nærmiljøet. Skodje Idrettslag har et mangfoldig og godt tilbud til alle i Skodje. Det er det særs viktig for oss å støtte, sier banksjef Lena Gulbrandsen i Sparebanken Møre avdeling Skodje.

Banken har vært hovedsamarbeidspartner til idrettslaget i mange år. I tillegg har banken vært bidragsyter til flere prosjekter gjennom tidene som har kommet alle innbyggerne til gode.
– Sammen med Sparebanken Møre får vi større mulighet til å utvikle det sportslige tilbudet, og ikke minst får vi ressurser til å vedlikeholde og utvikle våre anlegg i Skodje og på Fylling. Det kommer alle til gode, fremhever Jim Hansen, som ser frem til et godt samarbeid.

DEL MED VENNER: