Mange har nå fått tilsendt påminnelse om innbetaling av kontingent til Skodje IL (SIL) via Min Idrett. Satsene for 2017 er 300 for enkeltmedlem og 600 for familie (foreldre, søsken).

Alle som driver aktivitet i SIL skal betale medlemskontingent til SIL, i tillegg kommer aktivkontingent til de ulike gruppene (fotball, håndball, etc)

Hvem skal betale?
Alle aktive i SIL sine ulike grupper, trenere og tillitsmenn skal betale medlemskapskontingent til SIL. I tillegg har vi mange støttemedlemmer som vi setter umåtelig stor pris på.

Spesielt i de yngste gruppene er det mange foreldre som er med som hjelpetrenere, assistenter etc – det er viktig at dere også betaler medlemskontingent – da gjerne i form av familiekontingent. Dette er fordi at med en gang dere deltar som aktivitører i SIL sine aktiviteter, så regnes dere som representanter for SIL – og nyter godt av blant annet våre forsikringsordninger.

Hva går pengene til?
Pengene som SIL får gjennom medlemskontingenten går i hovedsak til å drifte idrettslaget og betale for forsikringer. Eksempelvis; vedlikehold av klubbhus, stadionanlegg, lysløype, trakkemaskiner, strøm til lysløype og anlegg, og forsikringsordninger for alle våre medlemmer og tillitsvalgte.

SIL er ellers drevet på dugnad.

Stemmeberettigelse årsmøte og andre kontingenter
For å være stemmeberettiget til SIL sitt årsmøte så må du ha betalt medlemskontingenten en måned før årsmøtet. I år avholdes årsmøtet 20. mars.

I tillegg til medlemskontingenten til SIL, så må de aktive betale aktivkontingent til sin særgruppe (fotball, håndball, bordtennis etc). Aktivkontingenten dekker i hovedsak aktivitet og utstyr knyttet til den aktuelle idrett. Mer informasjon om aktivkontingenten får du ved å ta kontakt med tillitsvalgte i de ulike særgruppene.

KLIKK her for å bli medlem

DEL MED VENNER: