Her finner du Klubbhåndboka.

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva
som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i
klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer,
utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er,
hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Les mer her:
klubbhandbok-sil-rev-okt-16

Les også loven til idrettslaget:
skodje-idrettslag-godkjent-lov-1-februar-2016

DEL MED VENNER: