Aktivkontigent

Aktivkontigenten er kr 700,- per spiller. I tillegg kommer medlemsavgiften til idrettslaget på kr 300 for enkeltspillere eller 600 for familie.

Håndballgruppa i idrettslaget har felles økonomi på tvers av lagene.
Utover aktivkontigenten må en påregne dugnader ved kamper, loddsalg og liknende.Fra 13 år og oppover må spillerne betale lisens til Norges Håndballforbund.

Aktivkontigenten går til:
·  Avgift lagspåmelding NHF
·  Sosiale tiltak
·  Spillerutviklingstiltak
·  Trenerutvikling/kurs ledere
·  Utstyr til alle lag og trenere/ledere
·  Reiseutgifter og dommerutgifter alle lag.
·  Medisinsk utstyr

DEL MED VENNER: