Skader og ulykker

Ved akutte skader om medfører risiko for liv og helse, henvend deg direkte til legevakten.

Skodje IL er tilsluttet Norges Idrettsforbund. Barn under 13 år som deltar i aktivitet organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) er dekket av en skadeforsikring.

Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp tilknyttet organisert barneidrett.

Klikk her for å melde skade til Gjensidige forsikring.

 

For aktive fra 13 år gjelder egne forsikringsordninger knyttet til den enkelte særidrett. Ta kontakt med representant for din gruppe for nærmere informasjon.

Foreldrenes ansvar (evt. førstehjelpsansvarlig):

– Ved skade – ring Idrettens skadetelefon på 02033 for råd og veiledning – åpen mellom 09.00 og 21.00 alle dager (også lør/søn og helligdager).
– Meld fra om skaden til forsikringsselskapet så raskt som mulig – selv om det ikke nødvendigvis vil medføre forsikringsutbetaling.

 

 

 

DEL MED VENNER: