Aktivkontigent 2019

Aktivkontigenten i fotballgruppa har følgende satser i sesongen 2019:

Senior herre/a-lag kr 2500
Junior kr 1800
Gutt/jente 16/ Damer senior kr 1500
Gutt/jente 14 kr 1300
Gutt/jente 13 kr 1300
Gutt/jente 11/12 kr 900
Gutt/jente 9/10 kr 700
Under 9 år kr 500
Old boys kr 700

I tillegg kommer medlemsavgiften til idrettslaget på kr 300 for enkeltspillere eller 600 for familie. Utover aktivkontigent og medlemskontigent må en påregne dugnader ved kamper, loddsalg og liknende. Aktivkontigenten dekker følgende: •    Påmeldingsavgifter til seriespill i Sunnmøre Fotballkrets’ regi samt forsikring for den enkelte spiller. •    Økonomiske utgifter for dommere til kamper i kretsregi (seriespill). •    Drakter (overdeler) + keeperutstyr når det er behov for det.  (Bukse og strømpe til draktsett dekkes av den enkelte aktive). •    Basisutstyr som fotballmål, baller, ballnett, mark.vester, kjegler og nødvendig medisinsk utstyr. •    Fotballgruppa dekker utstyr og samlinger for klubbens dommere. •    Drift og vedlikehold av baner og anlegg både vinter og sommer. (Brøyting, slodding, klipping av stadionområde, påfyll av granulat, strøm til lys og alt annet vedlikehold. •    Trenerutvikling for klubbens trenere + kurs/samlinger for ledere •    Spillerutviklingstiltak

DEL MED VENNER: