Styret i SIL har fått en søknad fra en sykkelgruppe som ønsker medlemskap i Skodje IL. Å danne en ny undergruppe i idrettslaget krever et ekstraordinært årsmøte. Derfor besluttet styret i SIL 16. mai at vi skulle kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for formålet.
Ekstraordinært årsmøte 6 juni kl 1800

Sak 1: Sykkelgruppe søknad om innlemming i Skodje Idrettslag – danne egen gruppe i SIL

Sak 2: Behandling av oppstart sykkelbane på del av grusbane
Som en forlengelse av møtet kjører styret i SIL et info møte om organiseringen av idrettslaget.

sak 1 Sykkelgruppe

DEL MED VENNER: