Til medlemmer i Skodje Idrettslag

Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i forbindelse med finansiering av ny kunstgrasbane.

Årsmøtet avholdes den 20. desember kl 19.00 på klubbhuset.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle innkommet sak «Bygging av ny kunstgrasbane»

Sak 7 Ekstraordinært årsmøte

DEL MED VENNER: