Fotball, Håndball
Fotball, Håndball, Idrettsskolen

Ekstraordinært årsmøte 6. juni kl 1800

Styret i SIL har fått en søknad fra en sykkelgruppe som ønsker medlemskap i Skodje IL. Å danne en ny undergruppe i idrettslaget krever et ekstraordinært årsmøte. Derfor besluttet styret i SIL 16. mai at vi skulle kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for formålet. Ekstraordinært årsmøte 6 juni kl 1800 Sak 1: Sykkelgruppe søknad om innlemming i Skodje Idrettslag – danne egen gruppe i SIL Sak 2: Behandling av oppstart sykkelbane på del av grusbane Som en forlengelse av...
Fotball, Håndball, Idrettsskolen

Årsmøte i Skodje Idrettslag

Årsmøte Skodje Idrettslag Mandag 20. mars kl. 19.00 på klubbhuset Sakliste: Årsmøte sakliste 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 6. Fastsette medlemskontingent 7. Foreta følgende valg: Valg av leder Valg av styremedlem til styret i SIL Valg av valgnemnd til styret i SIL   Vel møtt! Styret Skodje IL
Fotball, Håndball, Idrettsskolen

Tid for medlemskontingent SIL

Mange har nå fått tilsendt påminnelse om innbetaling av kontingent til Skodje IL (SIL) via Min Idrett. Satsene for 2017 er 300 for enkeltmedlem og 600 for familie (foreldre, søsken). Alle som driver aktivitet i SIL skal betale medlemskontingent til SIL, i tillegg kommer aktivkontingent til de ulike gruppene (fotball, håndball, etc) Hvem skal betale? Alle aktive i SIL sine ulike grupper, trenere og tillitsmenn skal betale medlemskapskontingent til SIL. I tillegg har vi mange støttemedlemmer som vi setter umåtelig...
Fotball, Håndball, Idrettsskolen

Nytt låsesystem klubbhus

Det er sett inn nytt låsesystem i klubbhuset. Det sikrer at alle nå som trenger tilgang, får tilgang. Samtidig som idrettslaget nå får kontroll over bruk, og dermed kan yte bedre service overfor våre medlemmer. Huset blir oppdelt i flere soner, alt etter den enkeltes behov for bruk. Mer informasjon om nye rutiner for bruk kommer. Anleggsansvarlig Jan Ove Longvastøl minner om at han innen 4. februar må få på plass de som skal ha tilgang til utstyrsrom og garderober....
Fotball, Håndball, Idrettsskolen

Futsalturnering lørdag 14. januar

Det er to jente lag fra SIL som skal i aksjon under lørdagens futsalturnering i Gomerhallen, jente 13 og jente 16. Dette er et arrangement i SFK sin Futsalserie hvor en i mars/april kårer kretsmester i Futsal. Kampene begynner kl 11.00 og vi holder på frem mot kl 17. Se kampoppsett under. Åpen kiosk hele dagen! Velkommen!
Fotball, Håndball, Idrettsskolen

Slik gjør vi det i klubben vår

Her finner du Klubbhåndboka. Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår. Håndboka skal benyttes til å forstå...
Fotball, Håndball, Idrettsskolen

Tildeling av Kaketombola dager 2017

Styret i SIL har satt datoene etter innkomne søknader og ønsker. Vi har også satt inn Skodje IL på det resterende ledige datoene. Overlater til Skodje IL sjøl å fordelene mellom gruppene. Har ungått påske og pinsehelgene. Samt feriemåneden juli, og noen veker inn i august. Lykke til.   Laurdag 14. Januar Skodje IL – Handball   « 21. Januar Engesetdal IL   « 28. Januar Skodje IL – Fotball   « 04. Februar Engesetdal-Skodje Skytterlag   « 11. Februar...
Håndball

Årsmøte håndballgruppa

Årsmøte for håndballgruppa er tirsdag 26. januar kl 19 på klubbhuset. Vi oppfordrer alle som er involvert i håndball til å møte, foreldre, tillitsvalgte og trenere. Vedlagt finner du årsmøtedokumentene. Årsmelding 2015 handball
Fotball, Håndball, Idrettsskolen

Treningstider idrettshall

Vedlagt finner du oversikt over treningstider i Idrettshallen. Her ser du også retningslinjene for bruk. Retningslinjer for bruk av idrettshall Treningstider 15-16 rev juli