Hva er idrettsskolen?

Idrettsskolen tilbyr grunnleggende og varierende aktiviteter/idrett som gir god grunnmotorikk innen styrke, balanse, hurtighet og utholdenhet. Idrettsskolen er introduksjonsarenaen for SIL sine idretter og introdusere barn til andre idretter/aktiviteter enn det som tilbys gjennom SIL. Tilbudet er for barn mellom 5 og 10 år.

Særgruppene i SIL (fotball, håndball, mfl) kan etablere egne tilbud til barna fra 2. klasse. Idrettsskolens tilbud innen grunnmotorikk skal være en integrert del av treningsopplegget. Dvs at det er særgruppene som har ansvar for at det etableres fotball-lag, håndball-lag, volleyball-lage etc og innkjøp av utstyr til disse.

SIL skal legge til rette for, og koordinere aktivitetene slik at barn kan delta på flere idretter. Felles treningsforum for de yngste etableres på tvers av idretter.

DEL MED VENNER: