Idrettsskolen

BIG

Barneidretts gruppa (BIG) tilbyr varierende aktiviteter som er tilpasset de ulike aldersnivå, fysisk utvikling og modningsnivå. BIG er  introduksjonsarenaen for idrettene i idrettslaget, samt annen idrett for barn mellom 5 og 10 år.

Aktivitet skal være MORO! Barn skal ha mulighet for å utforske og øve på ulike aktiviteter og idrettsøvelser. BIG skal være et godt tilbud der barna får mestring, er sammen med venner/venninner og inkluderes i idrettslaget, uavhengig av ambisjoner og behov.

Leder i Barneidrettsgruppa:

Jorid Sunde
Tlf.: 997 11 558
Epost: jasunde@hotmail.no

For mer informasjon og påmleding. Kontakt gruppeleder tilhørende barnets fødselsår.

BIG Allidrett Gruppeledere
2009 Synnøve Solevågseide • synsole@hotmail.com
2008 Maria Eriksen Hjelvik • mariakeriksen@gmail.com
2007 Anne Marthe Ekrem • anne.marthe.ekrem@skodje.kommune.no
2006 Bente Julseth • bente.julseth@stokke.com
2005 Espen Solheim • esolholm@gmail.com
2004 Solgunn Tryggestad • baage@online.no

Fotballkoordinator
Tlf. 458 66 464
Mail: jim.hansen@vestlandshus.no

For mer informasjon om treningstider, ta kontakt med trenere.

G/J6 år    Joakim Erstad -joakimerstad@live.no
Frode Holtleite-frodeholtleite@gmail.com
G/J7 år    Andre Lundbø – lundboandre@hotmail.com
G/J8 år    Espen Gundersen- espen.gundersen@tussa.no
G/J9 år    Stian Fylling -stianfylling@gmail.com
J9/10 år  Janne Aamelfot-janne.aamelfot@skodje.kommune.no
G10 år     Olav Honningdal – dima-p@online.no

DEL MED VENNER: