Til medlemmer i Skodje Idrettslag

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skodje Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.2.2018

Årsmøtet avholdes den 12. mars kl 18.00 på klubbhuset.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsberetninger

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle innkomne forslag og saker

Sak 9.1 Opprettelse av særgruppe: Sykkel

Sak 9.2 Opprettelse av særgruppe: Innebandy

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Fullmakt til å sette treningsavgifter i gruppene.

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1               Styreleder

14.2               Nestleder

14.3               Øvrige styremedlemmer

14.4               Revisor

14.5               Valgkomite

Med vennlig hilsen
styret i Skodje Idrettslag

NB! Etter Årsmøtet blir det en orientering vedrørende planer for opprusting av stadion området med tenkt hall på grusbanen.

DEL MED VENNER: