Årsmøte Skodje Idrettslag

Mandag 20. mars kl. 19.00 på klubbhuset

Sakliste:
Årsmøte sakliste
1. Godkjenne de stemmeberettigete.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Fastsette medlemskontingent
7. Foreta følgende valg:
Valg av leder
Valg av styremedlem til styret i SIL
Valg av valgnemnd til styret i SIL

 

Vel møtt!

Styret Skodje IL

DEL MED VENNER: