Årsmøte Skodje Idrettslag

Tirsdag 11. mars kl. 19.00

på klubbhuset

 

Framlegg til saker må sendast styret

v/leiar rune.vinjevoll@gmail.com

seinast 14. februar

 

Sakliste blir lagt ut på

www.skodjeil.no

 

Vel møtt!

Hovudstyret Skodje IL

DEL MED VENNER: