Innkalling til årsmøte i Skodje IL

18.03.20, kl. 18.00

Sted: Klubbhuset

Saker til behandling:

Vanlige årsmøtesaker

Saker til behandling må meldes til styret innen 03.03.20 på jimleanderhansen@gmail.com

Årsberetning SIL 2019 1

Revisjonsberetning 2019

STYRET

DEL MED VENNER: