Innkalling til digitalt årsmøte i Skodje IL

28.04.20, kl. 18.00

Tidligere annonsert årsmøte 18. mars ble koronautsatt.

Sted: Videomøte

Saker til behandling:

Vanlige årsmøtesaker

Saker til behandling må meldes til styret innen 03.03.20 på jimleanderhansen@gmail.com

Meld deg på via denne lenka:
https://isonen.com/event/ck9bpnsnn0yga0a698cxbgdwc

For at vi skal kunne sette opp et videomøte så må vi ha din epostadresse om du ønsker å delta. Derfor melder du deg på ved å trykke på lenken over. Påmeldingsfrist er mandag 27. april kl 19.

Du vil så få en epost mandag kveld med en lenke til møtet tirsdag kl 18. Du følger bare instruksjonene du får ved å klikke på den lenka du mottar mandag.

Vedlagt finner du komplett årsmelding for SIL.

Vi håper du kan delta.

Hilsen

Styret i SIL

 

Årsmelding 2019 SIL

DEL MED VENNER: