Lysløypa på Skodje

Skigruppa står for drift og vedlikehold av lysløypeanlegget. På vinterstid trakker de opp flotte skiløyper, samt arrangerer sonerenn for barn og unge. Lysløypa er selvfølgelig åpen sommerstid, og er en fantastisk arena for trim ute i skog og mark. Lysløypa er belyst både sommer – og vinterstid, men lyset slukkes kl. 22.00.

Blå strek viser hovedtrasè, mens grønn strek viser alternativ trasè eller tilkomst.

lysloypaskodje

DEL MED VENNER: