På årsmøtet i mai ble det vedtatt ny organisering av idretten i Skodje IL (SIL). Omorganiseringen innebærer at BIG (Barneidrettsgruppa) re-organiseres og endres navn til Idrettsskule. Dette gjelder fra høsten 2015.

I praksis vil dette innebære:

1.
BIG gruppa re-organiseres og endres navn til Idrettsskule. Idrettsskulen skal tilby grunnleggende og varierende aktiviteter/idrett som gir god grunnmotorikk innen styrke, balanse, hurtighet og utholdenhet. Idrettsskolen skal være introduksjonsarena for SIL sine idretter og kan også introdusere barn til andre idretter/aktiviteter enn det som tilbys gjennom SIL. Tilbudet er for barn mellom 5 og 10 år.

2.
Særgruppene (fotball, volleyball, håndball, bordtennis, ski) kan etablere egne tilbud til barna fra 2. klasse. Idrettsskolens tilbud innen grunnmotorikk skal være en integrert del av treningsopplegget. Dvs at det er særgruppene som har ansvar for at det etableres fotball-lag, håndball-lag, volleyball-lage etc og innkjøp av utstyr til disse. Lag/aktive som i dag trener særidretter og er under 11 år blir automatisk ført fra BIG til særgruppe.

3.
SIL skal legge til rette for, og koordinere aktivitetene slik at barn kan delta på flere idretter. Idrettsskulen skal ha sine treninger på onsdager og særgruppene kan ikke legge treninger for de yngste på denne dagen. Felles treningsforum for de yngste etableres på tvers av idretter.

4.
Aktivkontigent i gruppa 5-10 år etableres som en «to for en» ordning. Dvs at for en kontingent på 400 – så får barnet en særidrett pluss idrettsskole. Særgruppene må selv vurdere kontigentstørrelse for 2016.

Idrettsskulen blir formelt startet opp til høsten, og samtidig overføres ansvaret for særidrettene til den enkelte gruppe i idrettslaget.

Spørsmål rundt dette kan rettes til styret i SIL ved Jim L. Hansen (45 86 64 64) og Jorid Sunde (99 71 15 58).

 

DEL MED VENNER: