Komande veke (frå og med 10. august) går fotballgruppa over til ordinær baneplan for treningar og kampar.
Baneplan finn du på skodjeil.no i høgre marg.
Vi takkar alle som har delteke eller vore instruktørar på sommartreningane i juli.
DEL MED VENNER: