Skodje IL har gjennom åra fått flere nøkkelkort til idrettshallen som er utdelt til trenere uten at de er registrert på navn.
Disse skal nå innleveres innen tirsdag 18. august.
Trenere/aktivitetsledere med treningstid i hall vil få utdelt nøkkelkort i sitt navn straks etter dette.

Om du er trener/aktivitetsleder med treningstid i hall, og har kort registrert i ditt navn – kan du beholde kortet.
Er du usikker på om kortet er registrert på ditt navn – lever inn!

Skodje IL og den enkelte aktivitetsleder er ansvarlig for all aktivitet i hallen mellom kl 16 og 23 på virkedager – og derfor trenger Idrettslaget å ha kontroll på hvem av våre tillitsvalgte som har adgang.
Vi har i dag ikke full oversikt over hvem av de aktive trenerne med treningstid som har nøkkelkort, og det regner vi med å få oversikt over nå.

Nøkkelkort leveres i returpostkassa til biblioteket (står i 2. etasje utenfor bibl.) i konvolutt og merkes nøkkelkort.
Kortet kan også leveres din gruppeleder i fotball, håndball, volleyball, bordtennis, idrettskulen (BIG) etc.

PS! Kortet koster kr 150 så vi sparer kommunen en del penger om alle leverer inn.
De som ikke har trenerverv i dag, får alle deaktivert sine kort – så lever inn slik at andre får benytte kortet
J

 
For styret i SIL

Med vennlig hilsen

Jim L. Hansen

DEL MED VENNER: