Hovedstyret

Årsmøteinnkalling

Til medlemmer i Skodje Idrettslag Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Skodje Idrettslag Styret viser til innkalling til årsmøte av 12.2.2018 Årsmøtet avholdes den 12. mars kl 18.00 på klubbhuset. Under følger saklisten for årsmøtet: Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete Sak 2: Godkjenne innkallingen Sak 3: Godkjenne saklisten Sak 4: Velge dirigent Sak 5: Velge referent Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning og gruppeårsberetninger Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand...
Hovedstyret

Årsmøte i Skodje idrettslag

Årsmøte Skodje Idrettslag Onsdag 6. mai kl. 19.00 på klubbhuset   Framlegg til saker må sendast styret v/leiar rune.vinjevoll@gmail.com seinast 22. april   Vel møtt! Hovudstyret Skodje IL