Innkalling til:

 

Årsmøte i fotballgruppa

 

Torsdag 08. desember 2016 kl. 19.00

Klubbhuset

 

 

 

 

Sakliste:     1. Åpning av møte

-Valg av møteledar samt referent.

  1. Årsmelding
  2. Orientering om økonomistatus
  3. Fastsetting av aktivkontingent 2017
  4. Revisjon Sportsplan (sjå vedlegg)
  5. Forslag til årshjul 2017 (orienteringssak)
  6. Valg

 

 

 

 

Skodje IL – fotballgruppa

-styret-

DEL MED VENNER: